AbbreviationNetwork nameNetwork typeCountryNetwork managerDOIStation(s)
VOLCVolcano ObservatoriesVirtualROB
System.NETSystem.NETLocalUkraine (UKR)System.NET